Privacybeleid

de zondagsschilders Amsterdam

PRIVACYVERKLARING AMSTERDAMSE VERENIGING DE ZONDAGSSCHILDERS

Inleiding

Met de aanmelding als lid en het inschrijven voor een activiteit van de Amsterdamse Vereniging de Zondagsschilders (AVZS) stemmen onze leden in dat bepaalde persoonsgegevens digitaal worden opgeslagen en worden gedeeld.

Doel Privacyverklaring

De AVZS houdt zich bij de verwerking van deze gegevens aan de geldende wet‐ en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensverzameling (AVG). In deze privacyverklaring is te lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.

Welke gegevens leggen wij vast en wie heeft inzage

Voor elke administratie geldt dat alleen die gegevens opgenomen worden die voor de betreffende administratie noodzakelijk zijn.

In de Ledenadministratie worden de volgende zaken opgenomen:

 • Voorletters, voornaam, tussenvoegsels, achternaam;
 • dhr. of mevr.;
 • geboortedatum;
 • Adres, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer, e‐mailadres;
 • Rekeningnummer en machtiging tot automatische incasso;
 • Relevante informatie met betrekking tot contactmomenten (persoonlijk, telefonisch of per mail).
In de Financiële administratie worden naast bovengenoemde zaken ook vastgelegd:
 • Facturen, betalingen, herinneringen en aanmaningen;
 • Openstaande posten.

Alle gegevens zijn uitsluitend inzichtelijk voor de bevoegde medewerkers en bestuursleden van de AVZS.

Doel van het vastleggen van de gegevens

De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Voor het uitvoeren van leden‐ en financiële administratie;
 • Voor het versturen van een verenigingsblad;
 • Voor het informeren en adviseren over cursussen/workshops ed.;
 • Voor relatiebeheer (indien u geen prijs meer stelt op informatie dan kunt u zich ten alle tijden uit laten schrijven).

Rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag de AVZS alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor een van de wettelijke grondslagen geldt.

De AVZS hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

 • In het kader van de tot stand koming en/of uitvoering van een overeenkomst;
 • Naleving van de wet (boekhoudkundig, fiscaal, gerechtelijke bevelen, wet‐ en regelgeving).

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft een lid, ongeacht welke rechtsgrond van toepassing is, altijd recht op inzage in en het vragen om rectificatie of verwijdering van zijn/haar gegevens.

Cookies

De Zondagsschilders gebruikt op haar websites cookies uitsluitend voor eigen gebruik om webstatistieken en analyses van websitegebruik te maken. Op geen enkele wijze zullen deze gegevens voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

(versie april 2021)