Onze vereniging

de zondagsschilders Amsterdam

De vereniging toen en nu

 De Zondagsschilders is een Amsterdamse vereniging voor amateur-kunstenaars. Bij ons kun je als beginner of gevorderde alle dagen van de week terecht niet alleen om te schilderen, maar voor tal van kunstzinnige cursussen en activiteiten. We geven het hele jaar door lessen, in tekenen, schilderen (met en zonder model), aquarelleren (ook in Artis), grafische technieken, ruimtelijke vorming, beeldhouwen, collages maken en fotograferen.

In 1934 voelde een groepje schilderende bankbedienden de behoefte, zo staat het in het archief van vereniging, ‘in groter verband de kunst te kunnen beoefenen’. Ze plaatsten een advertentie waarop 74 liefhebbers reageerden en het jaar daarop vond op 17 april 1935 de openingsvergadering in hotel Krasnapolsky plaats, “voor allen die de beeldende kunst niet uit hoofde van beroep uitoefenen”

Bij de naam ‘Zondagsschilders’ denk je nu: ‘die schilderen op zondagen’, maar de naam was oorspronkelijk gekozen om te benadrukken dat men zonder vooropleiding, amateuristisch, kunst maakte (zoals Henri Rousseau, in die tijd een opkomend Frans naïef schilder, die zonder kunstopleiding begon te schilderen en uiteindelijke grote bekendheid verwierf en de naam ‘zondagsschilder’ gangbaar maakte ).

De vereniging De Zondagsschilders vond een atelier op een zolder aan de Zeedijk, verhuisde nog vele malen tot ze in 1977 uiteindelijk voor zeer lange tijd, 43 jaar, een gedeelte van het gemeentelijk pand Gelderse Kade 101 kon huren.

Nadat de gemeente in 2018 dit pand had verkocht, verhuisde de vereniging noodgedwongen en niet zonder protest en actie op 23 december 2019 naar haar huidige onderkomen: Rozenstraat 206.


Interview uit 1938

Er is nog een opname bewaard gebleven uit 1938 van een radio-interview waar toenmalige leden over hun motivering en schilderactiviteiten vertellen.
De betreffende 78-toerenplaten worden bewaard in het archief van De Zondagsschilders.
Klik op het originele logo uit 1935 en luister, het liefst met koptelefoon, gezien de matige geluidkwaliteit.

Of lees eerst onderstaand artikel dat in het Prins Bernhard Cultuur Fonds Magazine verschenen is

Andere activiteiten van de vereniging

Iedere zomer organiseren we twee creatieve vakantieweken. We houden jaarlijks een expositie van het werk van onze cursisten, er wordt een open dag georganiseerd en er zijn zondagse activiteiten, zoals Kunst en koffie en Portret op Zondag (deze zondagsactiviteiten zijn tijdens de coronaperiode niet doorgegaan, we hopen in het najaar 2022 weer te beginnen).

De organisatie van de vereniging wordt geheel uitgevoerd door vrijwilligers

Gelukkig heeft de vereniging veel actieve leden. Alleen omdat onze leden op allerlei gebied meehelpen in de organisatie van de vereniging, kunnen wij de prijzen van cursussen en activiteiten laag houden.

De werkzaamheden worden georganiseerd in commissies, zoals:

  • het secretariaat voor de ledenadministratie
  • de commissie zomerwerkweken
  • de ateliercommissie voor het schoonmaken van de ateliersen voor het klein onderhoud en voorraadbeheer
  • de activiteitencommissie voor de organisatie van tentoonstellingen, open dagen, zondag-activiteiten en nieuwjaarsrecepties
  • -de catering voor drankjes en hapjes tijdens evenementen en jaarvergaderingen
  • de tuincommissie voor het onderhoud van onze mooie achtertuin
  • de communicatiecommissie voor  de PR van de cursussen en voor de interne en externe communicatie.

We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken, meld je aan door een e-mail sturen naar: secretaris@dezondagsschilders.nl

Ateliernieuws

De Zondagsschilders gaf in het recente verleden vier keer per jaar het verenigingsblad Ateliernieuws uit.
Voor een historisch overzicht zie: Ateliernieuws