Nora Hooijer

Nora-Hooijer

Onderzoek naar diverse mogelijkheden van expressie en vormgeven is belangrijk in mijn werk als beeldend kunstenaar. Technieken en disciplines lopen met gemak door elkaar heen. Het experiment wordt niet geschuwd, maar de basis is wat mij betreft toch de techniek. Vernieuwing en ambacht zijn twee dingen die haaks op elkaar lijken te staan, maar die heel goed te combineren zijn.
Een goed voorbeeld is de fotopolymeer-ets; een etstechniek met een fotografische procedure waarbij een polymeerlaagje op zink wordt aangebracht en uitgebeten in soda. Resultaat is een diepdruk die op ouderwetse manier wordt afgedrukt. Ook schilder ik letterlijk digitaal met de pixels van mijn foto’s, maar de resultaten worden als grafiek, in oplage afgedrukt.
Wat het lesgeven betreft: ik heb twee keer een opleiding aan de Rietveldacademie in Amsterdam gevolgd; eerst een leraren-opleiding en later Vrije Grafiek/schilderen. De combinatie lesgeven en zelfstandig kunstenaar was op den duur onbevredigend; uiteindelijk voor beide te weinig focus. Maar nu, na een tijd alleen op mijn eigen ontwikkeling gericht te zijn, is er weer ruimte voor de overdracht. Met veel plezier hoop ik enthousiaste Zondagsschilders weer een stapje verder te helpen met hun ontwikkeling.

Cursus
Tekenen en schilderen donderdagmiddag atelier 2

Om de week afwisselend met de lessen ‘modelstudies’ van Ruys

Werk
Hooijer-werk-Rembrandspark

Telefoon
020 6182704

Website
www.norahooijer.nl