Lid worden

Wie kan er lid worden?
Iedereen ouder dan 16 jaar die zich wil bekwamen in tekenen, schilderen, grafische technieken en/of beeldhouwen kan lid worden. Ook mensen zonder ervaring zijn van harte welkom.
Anders dan bij een school of instituut word je lid van de vereniging. Er is een bestuur en er zijn commissies (evenementen-, atelier-, communicatie- en tentoonstellingscommissie en een redactie voor het verenigingsblad Ateliernieuws). De functies binnen het bestuur en de commissies worden door vrijwilligers uitgevoerd om de kosten en daarmee de contributie en cursusgelden zo laag mogelijk te houden.
De contributie voor het lidmaatschap (prijs: zie aanmelden) wordt jaarlijks voldaan. Na betaling van de contributie ontvang je je lidmaatschapskaart. Op vertoon hiervan krijg je korting bij een aantal winkels voor kunstenaarsartikelen. Daarnaast betaal je voor het volgen van een cursus lesgeld, hiervoor ontvang je een nota. Cursussen worden gegeven binnen een jaargroep.

Wat is een jaargroep?
De jaargroep draait om jouw ontwikkeling als (amateur)kunstenaar. Met jouw jaargroep werk je op een vast dagdeel in de week met een vaste docent – een professionele kunstenaar- die je individueel begeleidt. In de jaargroep werk je aan gemeenschappelijke opdrachten. Je leert door te doen, je leert van de andere deelnemers in de groep en je leert van de aanwijzingen van de docent, waardoor je steeds een stap verder kan komen.

Accent jaargroep
Niet elke jaargroep is hetzelfde. Er zijn jaargroepen met het accent op het platte vlak in brede zin (tekenen, schilderen, collages of grafiek) of ruimtelijk werk (beeldhouwen, ruimtelijk vormen). De leden blijven gewoonlijk vele jaren lang verbonden aan een specifieke jaargroep en de begeleidende docent, waardoor een bijzondere sfeer binnen de groepen wordt gecreëerd.
Er zijn ook jaargroepen met een specialisatie op portret- of modelstudies, op miniatuur- en fijnschilderen. Ook de werkwijze van de docent legt een accent op de groep.

Aantal bijeenkomsten en kosten
Per jaar zijn er 36 bijeenkomsten, beginnende in januari. De prijs is afhankelijk van het aantal keren dat een model wordt ingehuurd en is te zien in het Actuele cursusrooster.

Cursuspassen voor jaargroepen
Deze cursuspas is geldig voor vijftien lessen en is verbonden aan een bepaalde jaargroep. Een cursuspas kan aangevraagd worden bij het secretariaat van De Zondagsschilders.
Bij een cursuspas voor een jaargroep is het lidmaatschap van de vereniging vereist. zie aanmelden
Zie het Actuele cursusrooster.