Jacob Siemons

Als een beeld, foto, schilderij of wat voor voorstelling dan ook, mij weet te ontroeren dan vind ik het goed. Als je maar ergens door wordt geraakt. Dat mag je esthetiek noemen. Het kan een kinderlijk eenvoudige tekening of een geraffineerde compositie zijn, dat maakt niet uit. Het kan serieus zijn of humoristisch. Het kan in de techniek liggen of in de expressie, abstract of figuratief. Mijn interesse ligt vooral op het snijpunt van die laatste twee. Achter een goed figuratief werk gaat abstractie schuil en in abstracties kan je concrete verhalen vinden. Als docent vind ik het mijn taak om vanuit deze gedachten bij de cursist een eigenheid te vinden en tot ontwikkeling te brengen.

Na mijn kunstopleiding in achtereenvolgens Utrecht, Parijs en Amsterdam heb ik mijn lesbevoegdheid gehaald en aansluitend 5 jaar pedagogiek gestudeerd. Naast lesgeven in beeldende vakken heb ik tevens gewerkt in de GGZ.

Mijn belangrijkste docenten in de kunst waren in Utrecht: Jan van Luyn en Hans Siegmund, in Parijs: Georges Dayez en Robert Couturier en in Amsterdam Jacques Henkes en Paul Husner.

Cursus: Portret- en modelstudies – vrijdagmorgen Atelier 2