Tekenen en Schilderen

Hoe kan het ook anders met onze naam: wij hebben een groot aantal teken- en schildercursussen

IMG_2276
PetraKaupmann2 (1)
Margot Pop

Voor beginners en gevorderden

Iedereen kan leren tekenen en schilderen, en al bezig zijnde vaardigheden ontwikkelen en talenten ontplooien. Het is een plezierige hobby waarbij technische vaardigheden en creativiteit nauw samengaan én een hobby die weinig ruimte vergt en die je tot hoge leeftijd kunt blijven beoefenen.

Technieken en materialen

Wij hebben een groot aantal schilder- en tekencursussen.
Bij onderstaande cursussen ligt het accent soms meer op het oefenen in goed leren kijken, wat neem je waar en hoe verbeeld je dat straks in je schilderij? Bij een andere ligt de nadruk meer op kleurenleer, compositie, perspectief, lijnvoering, toon, of vorm en contrast.
Afhankelijk van de cursus werken we met verschillende materialen als inkt, aquarel, pastel, gouache, acryl, krijt, houtskool en olieverf.

Model en stilleven

De ene cursus werkt uitsluitend naar (naakt) model, bij weer andere komt er soms een model poseren of werken we aan de hand van een stilleven (We vermelden dit in de tekst).

Individueel werken of met groepsopdrachten

Bij sommige cursussen krijg je als groep een opdracht om een bepaalde techniek toe te passen, of kiezen we een gezamenlijk thema of onderwerp om uit te werken. Soms werk je zo natuurgetrouw mogelijk, een andere keer geef je jouw fantasie de vrije teugel. En gaan we voor abstract of toch figuratief?

Samen met gelijkgestemden

Wat voor alle cursussen opgaat is het plezier dat het geeft om samen in één atelier te werken met mensen die dezelfde interesse, passie hebben. Die elkaars werken samen met de docent bespreken, bewonderen, maar ook op een opbouwende manier becommentariëren.

Wat heb je bij iedere cursus nodig?

Eigen teken- en schildermaterialen. Ezels en papier (tegen kostprijs) zijn op het atelier aanwezig.

Kuwahara Smolders Pastel surinaamse vrouw


Tekenen & schilderen

(maandagmiddag)

Marcelle Sieger richt haar lessen heel specifiek op materialenkennis, waarbij ook kennis van de papiersoorten, de dragers, behoort. Verdere aandachtspunten zijn kleurenleer, compositie, perspectief, vorm, contrast en lijnvoering.

De onderwerpen zijn divers: afhankelijk van de wensen van de cursisten, vrij interpreterend, abstraherend of meer figuratief. Dat alles geeft ruimte voor eigen ontwikkeling.


Tekenen & Schilderen

(maandagavond)

Marjan van Berkel leert je kijken naar de werkelijkheid, het licht en donker, vorm en kleur en zodoende te komen tot een realistisch of niet-realistische manier van werken.
Regelmatig wordt er gewerkt met een model, maar ook met stillevens. Daarnaast zijn er gezamenlijke of vrije opdrachten. De cursisten kunnen naar keuze alle soorten van teken- en schildermaterialen gebruiken. En zo nu en dan  kan een duwtje in een andere richting verrassend uitwerken.


Tekenen en schilderen

(dinsdagmorgen)

Ida van Veen werkt met thema’s en (thuis)opdrachten met ongeveer eens per maand een model- of portretopdracht; hoe zijn de verhoudingen van het menselijk lichaam, hoe kom je tot een goede compositie. Keuze’s maken, zoeken naar contrasten in vorm en kleur. Je eigen beeldend handschrift ontwikkelen.


Tekenen en Schilderen (atelier en Artis)

(dinsdagmorgen)

 • Elke dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur
 • 36 lessen die afwisselend in Artis plaatsvinden en in ons Atelier aan de Rozenstraat
 • Of tweemaal per maand in Artis
 • Of tweemaal per maand, inclusief tekenlessen in ons atelier
 • Docent is Marcelle Sieger
 • Voor cursusprijzen zie Rooster jaarcursussen (exclusief toegangsprijs artis)

Marcelle Sieger richt haar lessen heel specifiek op materialenkennis, waarbij ook kennis van de papiersoorten, de dragers, behoort. Verdere aandachtspunten zijn kleurenleer, compositie, perspectief, vorm, contrast en lijnvoering.

De onderwerpen zijn divers: afhankelijk van de wensen van de cursisten, vrij interpreterend, abstraherend of meer figuratief. Dat alles geeft ruimte voor eigen ontwikkeling.

Artis is zonder twijfel een inspirerende omgeving om te schilderen en te tekenen. Hier zijn de dieren onze modellen. Door goed te observeren leer je beter hoe de verhoudingen zijn, hoe de dynamiek van het dier is, en probeer je dat vast te leggen in jouw werk. Marcelle Sieger leert je kijken naar het onderwerp van je keuze, heeft tips en aanwijzingen waarmee je verder kunt. Uiteindelijk bepaal jij welk aspect je uit wilt lichten, hoe jouw interpretatie van de werkelijkheid – in Artis – wordt.


Tekenen en schilderen

(dinsdagavond)

Marjan van Berkel leert je kijken naar de werkelijkheid, het licht en donker, vorm en kleur en zodoende te komen tot een realistisch of niet-realistische manier van werken.
Regelmatig wordt er gewerkt met een model, maar ook met stillevens. Daarnaast zijn er gezamenlijke of vrije opdrachten. De cursisten kunnen naar keuze alle soorten van teken- en schildermaterialen gebruiken. En zo nu en dan  kan een duwtje in een andere richting verrassend uitwerken.


Fijnschilderen

(woensdagmiddag)

Techniek en de technische aanpak om een schilderij te maken zijn belangrijk, maar het creatieve aspect – de inspiratie – is net zo belangrijk. Dus naast aandacht voor techniek, wil Indra Terburg de inspiratie van de individuele cursisten aanwakkeren, zowel voor beginners als gevorderden.
Door veel aandacht voor kijken – wat gebeurt er in 3D – en tekenen/schilderen – wat gebeurt in 2D – wordt het spanningsveld tussen 2D en 3D kritisch benaderd.
Naast praktische begeleiding in de les, is er stimulering en ondersteuning om (bijvoorbeeld door middel van opdrachten) thuis te tekenen en te schilderen.


Tekenen en schilderen

(woensdagmiddag)

Jan Frenken werkt programmatisch en soms thematisch. Iedere één of twee maanden besteed hij aandacht aan een bepaalde techniek, zoals aquarel, krijt, acryl, waardoor er dieper kan worden ingegaan op de materie. Hij laat de cursusgroep abstract en expressionistisch werken, soms naar model, naar stilleven of een kleurrijk voorwerp.


Tekenen en schilderen

(donderdagmorgen)

 • Elke donderdagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur
 • Per jaar zijn dat 36 lessen waarin we soms naar model werken
 • Docent is Edgar Jansen
 • Voor cursusprijs zie Rooster jaarcursussen

Tijdens deze jaarcursus leer je tekenen en schilderen in verschillende technieken. Dit gebeurt aan de hand van gevarieerde en inspirerende thema-opdrachten die je op persoonlijke wijze kunt invullen en vormgeven naar de waarneming en uit je fantasie. Er worden voorbeelden uit de kunstgeschiedenis getoond. De lessen beslaan verschillende genres en onderwerpen: stilleven, landschap, dieren en ook model en portret staan op het programma. Er is alle ruimte om je eigen stijl te ontwikkelen in een figuratieve dan wel een meer abstracte richting. De cursus staat open voor zowel beginners als gevorderden. Edgar Jansen is een veelzijdig kunstenaar en een enthousiast docent die houdt van een positieve werksfeer.


Tekenen & Schilderen

(donderdagmiddag)


Modelstudies, tekenen & schilderen

(donderdagmiddag)

 • Eenmaal per veertien dagen op donderdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur
 • Bij alle lessen werken wij naar model
 • Docent is Ruys.
 • Voor cursusprijs zie Rooster jaarcursussen

Ruys geeft modeltekenles waarin voor de pauze verschillende standen geschetst worden waarin zij probeert het gevoel te ontwikkelen voor vormen, kleuren licht, beweging en verhouding van het menselijk lichaam waarin de restruimtes een belangrijke rol spelen. Na de pauze wordt er vrij gewerkt met eigen materiaalkeuze. Het accent gedurende de les ligt op het plezier in het tekenen. 2x per jaar vindt de les plaats in een museum in Amsterdam. Daarnaast stimuleert Ruys haar cursisten ook buiten de lessen te tekenen en schilderen.


Miniatuurschilderen

(vrijdagmorgen)

 • Elke vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.30 uur
 • Docent is nog niet bekend
 • Voor cursusprijs zie Rooster jaarcursussen

Portret- & modelstudies

(vrijdagmorgen)

In deze cursus portrettekenen en -schilderen wordt met name aandacht besteed aan klassieke thema’s als proporties, compositie en enige anatomie. Daarmee samenhangend is er ook focus op effectief gebruik van de beeldelementen toon, lijn, vlak en kleur. Er wordt gestreefd naar een balans tussen individuele expressie en een meer traditioneel gelijkend portret. Dat betekent een dialoog tussen een subjectieve weergave en de meer objectieve zichtbare werkelijkheid. Het type materiaalgebruik is vrij. Meestal wordt naar model gewerkt, soms tekenen we elkaar of wordt er een deelaspect uitgelicht. Alle niveaus zijn welkom.


Portretstudies

(vrijdagmiddag)

Bouch neemt zijn cursisten op een inspirerende manier mee naar een schilderslaboratorium. Materiaalkennis over de verschillende ondergronden en teken- en schildermedia, een inleiding in de anatomie waar dit voor portrettekenen en schilderen relevant is.

Hier staat het zoeken naar een eigen stijl centraal. Kortom: observeren, verbeelden en spelen met verschillende technieken.