Er zijn tot nader order geen lezingen Kunst en Koffie gepland.