dzsruler
De Zondagsschilders Amsterdam

Nieuwsflits

Nummer: 22-07

Datum: 9 april 2022

dzsruler

Algemene Ledenvergadering


Afgelopen zondag was de Algemene Ledevergadering. Er waren zo’n 60 leden aanwezig. Het was een levendige vergadering waarin een aantal besluiten is genomen t.a.v. de jaarrekening en de lidmaatschapsgelden.
U kunt het verslag opvragen bij het secretariaat (info@dezondagsschilders.nl).
Na de vergadering was er, zoals van ouds, een gezellige “borrel” waarbij de leden elkaar weer konden ontmoeten.
hamer (2)

Jubilarissen.

Alle jubilarissen van de jaren 2020, 2021 en 2022 werden na de ALV gehuldigd. Degene die niet aanwezig konden zijn, hebben thuis een attentie gekregen.

oudlid
thea (2)

Afscheid Bestuur.

Het afscheid van het vorige bestuur is door corona niet doorgegaan. Nu, na bijna 2 jaar, was het tijd om de (oud)bestuursleden nog eens in het zonnetje te zetten. Thea de Haan heeft prachtige woorden gesproken en ze een speciaal Zondagsschilders speldje opgespeld.

huldeging (2)
speldje (2)

Tentoonstelling.

In het Pinksterweekend doen we mee aan de Atelier route in de Jordaan. Die is van zaterdag 4 juni t/m maandag 6 juni.
Wij zullen in dit weekend een tentoonstelling organiseren. De activiteitencie is bezig met het voorbereiden van de tentoonstelling.

zon
Email: secretaris@dezondagsschilders.nl

Zomerprogramma.

Ook deze zomer willen we weer een zomerprogramma opzetten. Aan de docenten hebben we al gevraagd wie mee wil doen.
Als iemand een idee heeft voor een korte cursus of workshop neem dan contact op, dan kunnen we onderzoeken of we die kunnen organiseren.

footer
MailPoet