Het bestuur heeft voor het eerst in haar geschiedenis een digitale ledenvergadering gehouden.
Hierin zijn twee nieuwe bestuursleden voorgesteld, te weten Hauw Kwee (artistiek beleid) en Gerrit Zeeman (penningmeester).  Naast de vaste onderwerpen is ook een beleidsstuk besproken met een visie voor de toekomst van de Zondagsschilders.