Zomer workshop

BLOB heeft als thema GROEI.
Vorig jaar gaven Ike van Cleeff en Willem Harbers voor het eerst samen een cursus ruimtelijke kunst. Deze is goed bevallen want ze kregen beiden van meerdere kanten de vraag of zij dit jaar ook weer een cursusweek zouden organiseren.
Data: 17 t/m 21 juni.
Dat doen ze natuurlijk graag en dit is hun uitgangspunt:Onze samenleving is gebaseerd op GROEI. Economische groei en persoonlijke groei.

In sommige opzichten lopen we tegen de grenzen van die groei aan. Om dat op te lossen zullen we in andere opzichten juist moeten groeien.
Rizoom Denken: groeien in onze manier van denken. Gilles Deleuze, filosoof, pleit voor een andere manier van denken. Hij noemt als alternatief het “Rizoom-denken”.
Een rizoom is een concept uit de biologie en betekent letterlijk : een ondergronds wortelsysteem waarvan het belangrijkste kenmerk is, dat het meerdere ingangen heeft.
Er is geen hoofdingang, en zodra je binnen bent, ben je verbonden. Het is een beeld van eindeloze en onbewuste vertakkingen, die horizontaal groeien.
Deleuze pleit in zijn denken voor open systemen, die permanent in beweging zijn. Hij zegt: “we hebben gras in ons hoofd, zonder lineaire logica. Het gaat erom, dat je gebruik maakt van vele bronnen en gegevens en daar op je eigen manier structuur aan geeft. Allemaal heterogene elementen op steeds verschillende punten laten samenkomen”.
Verzamelen en opslaan: groeien in onze manier van consumeren. Wat is de huidige betekenis is van verzamelen en opslaan? Verzamelen en opslaan van concrete items, digitale data, kennis door studeren, emoties, via archieven etc. De mensheid bewaart veel op veel manieren. Wat doet dat ons aan? Wat is de reden en wat is het doel? Waar stopt het en hoeveel kunnen we aan ? Vragen en gegevens als deze zijn zeer actueel in de hedendaagse beeldende kunst. Het lijkt ons interessant om daar een week mee te werken. Niet alleen daadwerkelijk, met materialen als het expansieve FOAM, maar ook met “restmaterialen” die door het circulaire denken als “nieuwe materialen” gezien worden.
Naast de hedendaags beeldende kunst wordt er ook een blik op klassieke werkmethodes uit het verleden gekeken. Via een heldere methode blijkt dat bijvoorbeeld het maken van handen in klei niet alleen erg leuk is, maar ook een andere kijk geeft op figuratief werk uit heden en verleden.
Daarnaast zullen we relevante kunstenaars bediscussiëren, een schrijfopdracht doen, oude en nieuwe technieken toepassen en zal het gebruik van kleur een grote plaats innemen!
Ike en Willem zijn docent ruimtelijke kunst, o.a. aan Kunstacademie Haarlem, Kunstacademie Minerva, Gooise Academie, MK24, Artzuid en de Zondagsschilders in Amsterdam.
Data: 17 t/m 21 juni.
Tijden: 10.00 tot 15.30 woensdag 10.00 tot 12.30
Adres: Geldersekade 101, 1011 EM AmsterdamKosten: €325,- koffie, thee en lunch inbegrepen
Aanmelden: ikevancleeff@kpnmail.nl of wharbers@xs4all.nl
Meer informatie: www.ikevancleeff.nl www.willemharbers.nl
Hartelijke groeten van Ike en Willem.