Portret- en modelstudies – vrijdagmorgen 3de etage

Op de vrijdagochtend wordt er gewerkt naar gekleed of naakt model met de nadruk op portrettekenen en -schilderen. Het ontwikkelen van eigen inzicht staat centraal. Docent Joop Rooijers stimuleert het gebruik van verschillende materialen. Gerichte opdrachten met kleur en vorm zijn belangrijk voor het ontwikkelen van vaardigheden. Lekker schilderen, lekker tekenen, scherp kijken… scherp kijken is de essentie, waarmee aan de behoefte om lekker te schilderen en te tekenen wordt voldaan. De vrijdagochtendgroep is zeer enthousiast en gemotiveerd.

Review
Een beetje gespannen fiets ik vrijdag ‘s ochtends naar de Geldersekade. Wat zal ik er vandaag weer van maken?
We werken aan een portret- of een modelstudie. Ieder kiest zijn eigen materiaal, variërend van houtskool tot olieverf. Meestal beginnen we met korte standen. Dit is om affiniteit te krijgen met het model. Joop Rooijers leert ons goed te kijken, een stapje achteruit te zetten en nog eens goed te kijken. We zijn twee keer een uur heel geconcentreerd aan het werk met in de pauze een lekker kopje koffie en even met elkaar praten.
Na afloop worden de werken op een rij gezet en bekijken we het resultaat. Elk werk krijgt aandacht en wordt door Joop besproken.  Of ik tevreden ben met wat ik gemaakt heb of niet, ik fiets toch als een ander mens naar huis. Door de concentratie en het plezier om er iets van te maken kom je los van het dagelijks gebeuren.
Akke

Fotoimpressie

Waar en wanneer
Vrijdagmorgen 10.00-12.30 uur, 3e etage

Docent
Joop Rooijers

Tarief
Zie: Cursusrooster vrijdagmorgen 3e etage

Aanmelden