Kort verslag ALV 2019

Kort verslag van de Algemene Jaarvergadering 2019.

Op zondag 24 maart 2019 heeft de Algemene Jaarvergadering 2019 plaatsgevonden bij onze vereniging De Zondagsschilders op de Geldersekade. Voorzitter Peter Janzen opende de vergadering op zijn geheel eigen wijze door middel van een klop met de hamer. Allereerst heeft de voorzitter de leden benoemd die zijn overleden in het afgelopen jaar. Daarna volgden het doornemen van de officiële stukken zoals het verslag van de leden vergadering, jaarverslag 2018 van het bestuur en de commissies, het financiële jaarverslag en het verslag van de kascommissie.

Financieel gezien zit de vereniging in zwaar weer maar de vooruitzichten ook met het oog op de verhuizing zijn overwegend positief. Wat dit punt betreft kwam de voorzitter met verheugend nieuws namelijk dat we per 1 november 2019 zullen gaan verhuizen. Om de kosten dit jaar binnen de perken te houden wordt aan de leden een éénmalige donatie gevraagd van tenminste 25 Euro. De aanwezige leden die in grote getalen aanwezig zijn gekomen stemden nagenoeg unaniem met dit voorstel in.

Hierna heeft de communicatie commissie verslag gedaan van haar inspanningen en activiteiten. De commissie heeft als voornaamste doel het ledenbestand gezond te houden en concreet betekent dit ca 80 nieuwe leden te werven. De communicatie commissie concentreert zich met name op het verbeteren van de website, het gebruiken van facebook en Instagram waardoor de leden ook berichten kunnen gaan delen en we andere doelgroepen kunnen bereiken. Ook het ontwikkelen van flyers en huisstijl om op interessante plaatsen neer te leggen kwamen aan de orde evenals de wens om het bestaande aanbod aan cursussen te verbreden.

In het laatste gedeelte van de ALV 2019 kwam de huldiging van de jubilarissen aan bod. Hoogtepunt was de huldiging van Ben Nisters als erelid van de vereniging en het is onnodig om uit te leggen waarom. De andere jubilarissen zijn Thea van Gasteren, 50 jaar lid, maar niet aanwezig, Joke Stoel en Loes van Ophemert, beide 25 jaar lid en wel aanwezig. Zij ontvingen bloemen en een boek

.