Schilderdag Den Bosch

Zondag 2 juni is er weer de jaarlijkse schilderdag in Den Bosch.
De dag begint om 10 uur en eindigt om 17.00 uur.

U kunt zich opgeven via Email: wi.rijt@planet.nl
De kosten voor die dag zijn €12,00.
Hiervoor krijgt u koffie met een Bossche Bol en een lunch.
Het bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL58 INGB 0006493029 t.n.v. Stichting Bossche Amateur Schilderdag BAS.
Onder vermelding van uw naam, adres alsmede BAS 2019.
Heeft u zin in zo’n dag meldt u aan!